• Emozioen tratamendua
  • Emozioen ezagutza
  • Emozioen analisia dementziaren diagnosirako
  • Blokeo egoeren antzematea
  • Emozioen analizia automobilgintzan
  • Depresioaren analisia